Kåkasmossvägen 5

67600, Karleby

050 574 0602

9-18 (även veckoslut)

Tillrättande av gravstenar

Gravstenen kan börja luta på grund av många olika orsaker. Tjäle, markarbeten nära gravplatsen och trädens rötter kan få stenen att börja luta under årens lopp. Också understenen kan sjunka ner i marken. En lutande sten ser tråkig ut, men den kan också vara livsfarlig om den råkar falla på någon, eller så kan själva stenen skada sig eller i värsta fall spricka och gå i tu.

Det lönar sig att lämna tillrättandet av stenen till en professionell, som avgör hur det lönar sig att utföra arbetet. Det är på gravplatsens innehavarens ansvar att tillrätta stenen.