Kåkasmossvägen 5

67600, Karleby

050 574 0602

9-18 (även veckoslut)

Om företaget

Historia

Vårt företag är ett familjeföretag i tredje generation. Min farfar arbetade inom stenbranschen och min far började gravera då han var ung och grundade sitt eget företag för över 40 år sedan. Sedan dess har han genom sin yrkesskicklighet lämnat avtryck på en oräknelig mängd gravstenar i Östebotten och norra Finland. Mina bröder har blivit specialister på graveringar och gravstensarbeten i lärlingsskap av min far. Själv är jag specialiserad på gravstensplanering och förgyllningar.

Gravstenar har alltid funnits på vår hemgård. I praktiken har vi vuxit upp bland gravstenar och levt med verksamheten väldigt nära. Det relevanta med denna verksamhet är att förstå hurdant slutresultat kunden vill ha och kunna erbjuda kunden detta.

Min fars strikta yrkeskunskap och krav av god kvalitet har befästs i oss redan som barn. Vi har också anammat våra föräldrars hänsynsfulla och värdefulla sätt att hantera kundrelationer i sorgen. Gravsten och tillverkningen av dem är en hedersbetygelse till den avlidna. Vi planerar stenen med omtanke och tid, och vi diskuterar de olika alternativen tillsammans med de anhöriga.

Vi är stolta över yrkeskunskapen och hantverktraditionen, som har övergått i vår familj från generation till generation. För många anhöriga känns det värdefullt då de vet vem som tillverkar stenen eller graveringen, och då får arbetet ett ännu större värde och förtroende. Därför vill Gravsten Isokoski bidra med ett sådant arbete. Det är också en orsak varför vi fortsätter gärna med mina bröder i vår fars fotspår och familjeföretagets verksamhet, och utvidgar tjänsterna också via nätet.

Linda Isokoski, VD

Gravsten Isokoski är ett familjeföretag i tredje generation, som har över 40 års erfarenhet med att tillverka, gravera och restaurera gravsten. I en gravsten förenas stenmaterial, gravering, förgyllning och bronsdelar som fästs fast i stenet, såsom lyktor, bokstäver och symboler. För att stenen skall bestå både tid och naturens omväxlingar, skall både graveringarna och bronsdelarna vara professionellt valda och gjorda. Under flera årtionden har våra samarbetspartner varit två finländska företag som är specialiserade på sten- och bronsprodukter. Med hjälp av deras produkter, kan vi garantera kvalitén och hållbarheten på inhemska sten och metallprodukter. Vi levererar stenen och gör graveringar på plats ända från Österbotten till Lappland.