Kåkasmossvägen 5

67600, Karleby

050 574 0602

9-18 (även veckoslut)

Restaurering, rengöring och förgyllning av gravstenar

Rengöring av grav- och understen

Väderleken, stearin som runnit från ljus och stenens läge t.ex nära träd smutsar ner stenen. Oftast händer det sig att fläckar, smuts och mossa har under åren fastnat på stenen och sitter väldigt hårt fast och det kan vara svårt att få stenen rengjord ordentligt. Då lönar det sig att lämna arbetet till en professionell.

När du beställer rengöringsarbeten av oss, tar vi bort mossa och smuts på ett sätt som inte skadar stenen och så undviker vi repor och hack på stenens yta. Efter en ordentlig rengöring är stenen som ny.

Restaurering och förgyllning

Vi restaurerar gravstenar och familjegravar, och har lång erfarenhet av större restaureringsprojekt. Restaurering betyder t.ex ny förgyllning eller rengöring av metallbokstäver på stenen. Vi kan också montera fast nya metallprodukter på stenen i efterhand. I samband med restaurering kan vi också montera blomkanter eller rätta till stenen.

Dessa typer av arbeten utför vi såväl i Österbotten som i Lappland.